PGT HOLDINGS

Đưa Việt Nam trở thành thị trường M&A số 1 Thế Giới

Tầm nhìn và sứ mệnh

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành công ty có nền tảng M&A số 1 Việt Nam và thế giới bằng việc cung cấp giá trị cho sự phát triển của khách hàng.
 Ngày đăng: 27/07/2021

Tầm nhìn

Chúng tôi đặt mục tiêu đưa công ty trở thành nền tảng M & A hàng đầu từ Việt Nam ra thế giới bằng việc cung cấp những giá trị phát triển vững bền cho khách hàng.

Giá trị

Lấy sự liêm khiết, cao cả, tự tôn, trung thực, chân thành làm cốt lõi. PGT HOLDINGS cam kết hoạt động kinh doanh với sự “trung thực”, “chân thành” và “nghiêm túc ”.

Chuyên nghiệp: Chúng tôi sẽ tiếp tục nổ lực thực hiện khả năng tự quản cao, chuyên môn hóa kiến thức, chất lượng phục vụ, tinh thần đồng đội để tạo ra lợi nhuận và thực hiện các nhiệm vụ được kì vọng bằng cả sứ mệnh cao cả và sự chân thành.

Tốc độ:  có thể tạo ra giá trị, tiến hành cải thiện  kết quả vượt bậc, đồng thời tạo ra kết quả nhanh chóng.

Phương pháp suy toán ngược: Đặt kế hoạch hành động cho đến thời điểm hiện tại bằng cách tính toán ngược lịch trình hướng đến mục tiêu, đồng thời vạch rõ những gì cần làm ngay bây giờ cho mục tiêu đó.

Phát triển: Chúng tôi luôn theo đuổi việc cải tiến và tiến bộ từng ngày, không ngừng phát triển trong tương lai.

Không từ bỏ:  Đừng suy nghĩ rằng bạn không thể, mà hãy suy nghĩ làm thế nào để thực hiện nó, làm nó đến cùng và không bỏ cuộc, chắc chắn bạn sẽ thu về kết quả.

Đạo đức kinh doanh

Chúng tôi luôn nâng cao giá trị doanh nghiệp của PGT HOLDINGS đi đôi với giá trị đạo đức, đồng thời góp phần thực hiện một xã hội cùng nhau phát triển bền vững về doanh nghiệp, nguồn nhân lực và vốn.

Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi sẽ tuân thủ quy tắc chuẩn mực xã hội cũng như pháp luật có liên quan của từng quốc gia (luật liên quan  đến bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh bình đẳng, môi trường tự nhiên, môi trường làm việc, phòng chống tội phạm, công khai và nộp thuế đúng mức, v.v.) và thực hiện với chuẩn mực đạo đức cao ... Chúng tôi sẽ nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

Bảo mật

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng thông tin nội bộ và thông tin khách hàng là tài sản vô cùng quan trọng đối với PGT Holdings, chúng tôi sử dụng và quản lý chúng một cách hợp lý.

Đóng góp vào việc thực hiện một xã hội bền vững

Cùng với việc kinh doanh có trách nhiệm, chúng tôi cũng có trách nhiệm trong mọi tác động kinh tế, môi trường và xã hội phát sinh từ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với khách hàng, đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác để giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình và đóng góp vào việc hiện thực hóa một tương lai bền vững.